Hledáme smysl věcí Vedeme obce k lepší budoucnosti Urychlujeme aplikovatelnost inovací do praxe Podporujeme smysl a tradici 2009 - 2019

spustit

zastavit

O nás

Královská společnost s.r.o. je soukromá česká firma, která prošla od svého založení v r.1993 různými vývojovými fázemi. Jejím posláním je v posledních 20 letech přinášet do života obcí a jejich občanů smysluplná řešení potřeb, které nejsou jen požadavkem Evropské či naší národní legislativy, ale samotným vývojem podmínek pro život. V tomto ohledu měla Královská společnost zásadní vliv na vznik a vývoj programu Energeticky úsporná obec, který byl od svého vzniku v letech 2008 a 2009 až donedávna (10/2021 pád Bohemia Energy a 2/2022 vpád Ruska na Ukrajinu) nadčasovým a ojedinělým řešením pro komplexní modernizaci venkovských sídel.

Principy a poslání tohoto programu byly motivačně utvářeny především pro zvyšování kvality života na venkově a řešení adaptace venkovských sídel na klimatickou změnu. Za tím účelem vznikala postupně ideová řešení budoucích dílčích vzorových projektů v oblastech modernizace energetiky,stabilizace fungujícího ekosystému a podpoře komunitního stylu života s koncepčně tvořeným, environmentálně a finančně udržitelným, projektovým řešením.

Sledujeme nejnovější trendy, vyhledáváme špičková či nadčasová řešení a technologie, spolupracujeme v dotčených oborech s odborníky s ověřeným renomé a s oblastí výzkumu a vývoje inovací. Získané poznatky modelujeme do našich ideových řešení,která poté předběžně konzultujeme s venkovem (obec,domácnost,podnik). Zajištěním zpětné vazby a interakcí mezi odborníky tak pomáháme minimalizovat rizika a urychlovat uvedení inovativních řešení do praktického užívání.

TOP