Realizace projektu byla podpořena z prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Programu EFEKT.

Školíme Dotační program Efekt a jeho jednotlivá témata:

  • Informovaní malých spotřebitelů o nástrojích k dosažení energetických úspor
  • Informování orgánů veřejné správy a podnikatelské sféry o potencionálech úspor energie a možnostech financování konkrétních opatření k hospodárnému nakládání s energií
  • Informování o legislativních změnách v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných
    a druhotných zdrojů
  • Informování o praktickém využití alternativních zdrojů energie

Zobrazit vše

Pro bezplatnou rezervaci nás prosím kontaktujte a uveďte termín, který vám vyhovuje na: info@uspornaobec.cz, 777 911 300

Školitelé

  • Ing. Michaela Müllerová - problematika zákona 406/2000 Sb.
  • Vlasta Kučerová - možnosti dotací pro občany
  • Ing. Josef Večeř - program Eúo
TOP